Merkez Bankası’ndan Hükümete Açık Mektup!

Mektupta, 2023 yılında yaşanan enflasyon gelişmelerine ilişkin ayrıntılı bir analiz sunuldu. Bu çerçevede, yılın başında enflasyonun baz etkileri, döviz kuru seyri ve enerji fiyatlarındaki düşüşlerle gerilediği belirtildi. Ancak, yüksek kredi büyümesi, ücret artışları ve hane halkına yapılan transferlerin talep yönlü baskıları artırdığı ifade edildi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomi üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.

Enflasyonun ikinci yarıda artmasına neden olan unsurlar ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma detaylı bir şekilde incelendi. Parasal sıkılaştırma önlemleriyle fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşürülmesi hedeflendi.

2024 yılında para politikasının devam edecek olan sıkı duruşuyla enflasyonun düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca, orta vadeli program çerçevesinde yapısal reformlarla enflasyonun azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanması hedefleniyor.

Mektup, Türkiye’nin ekonomik istikrarını sağlamak ve enflasyonla mücadele etmek için Merkez Bankası’nın kararlı politikalarını vurguluyor.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon hedefine ulaşılamaması nedeniyle hükümete bir açık mektup gönderdi. Mektupta, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ve hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemler açıklandı.

Enflasyon Hedefine Ulaşılamamasının Nedenleri:

Küresel ve yerel riskler: 2022 yılı Ukrayna’daki savaş ve küresel emtia fiyatlarındaki artış gibi risklerle başladı. 2023 yılında ise bu risklerin etkisi devam etti ve Türkiye’de de enflasyon üzerinde baskı oluşturdu.

Döviz kuru dalgalanmaları: 2023 yılı ilk yarısında döviz kuru dalgalanmaları enflasyon üzerinde belirgin bir etkiye sahip oldu.

Yüksek talep: Yurt içi talepteki güçlü seyir enflasyon üzerinde talep yönlü baskıları artırdı.

Fiyatlama davranışları: Fiyatlama davranışlarındaki bozulmalar da enflasyondaki yükselişe katkıda bulundu.

Alınan Önlemler:

Parasal sıkılaştırma: Merkez Bankası, 2023 yılı haziran ayında güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecine başladı. Politika faizi yıl içerisinde toplamda 34 puan artırılarak yüzde 8,5 düzeyinden yüzde 42,5’e yükseltildi.

Makroihtiyati politikalar: Parasal sıkılaştırma makroihtiyati politikalarla da desteklendi.

Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma: Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları da enflasyonla mücadelede kullanıldı.

Alınması Gereken Önlemler:

Parasal sıkılaştırmanın sürdürülmesi: Merkez Bankası, enflasyondaki düşüş eğilimi belirgin ve kalıcı hale gelene kadar parasal sıkılaştırma duruşunu sürdürmeyi planlıyor.

Maliye politikası ile eşgüdümlü hareket etme: Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eş güdümü büyük önem arz etmektedir.

Yapısal reformlar: Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformlara devam edilmesi gerekiyor.

Teknolojik ve dijital dönüşüm: Arz kapasitesini geliştirecek teknolojik ve dijital dönüşümün desteklenmesi gerekiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x